Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
27. Czerwiec 2022 - 03. Lipiec 2022
Poniedziałek
27. Czerwiec
 • Kartka z kalendarza

  1863 – upadek Powstania Styczniowego na Litwie, tłumionego bezwzględnie przez osławionego rosyjskiego gubernatora wileńskiego Murawiewa.

  1914 – we Lwowie pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego odbył się zjazd oficerski Związków Strzeleckich, w którym wzięło udział 120 osób z kadry strzeleckiej. 

Wtorek
28. Czerwiec
 • Kartka z kalendarza

  1794 – masowe wieszanie zdrajców ojczyzny – tj. członków prorosyjskiej Konfederacji Targowickiej na Pl. Zamkowym przez lud Warszawy.

  1914 – w Sarajewie zamordowany został przez serbskiego bojowca Gawriło Principa następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand, co zdynamizowało napiętą sytuację międzynarodową i stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego (I wojna światowa).

  1919 – w Wersalu Roman Dmowski i Ignacy Paderewski podpisali w imieniu Polski traktat pokojowy (Traktat Wersalski), który formalnie przywrócił Polskę na mapę Europy i stał się fundamentem nowego porządku w Europie lat 20. i 30.

  1927 – na Wawel sprowadzono z Paryża prochy Juliusza Słowackiego. Podczas uroczystości Józef Piłsudski wypowiedział historyczne słowa: Są ludzie i są prace ludzkie, tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że  żyją i obcują między nami.

  1956 – w Poznaniu wybuchły protesty robotnicze („Poznański Czerwiec”), które przekształciły się w masowe demonstracje o charakterze antykomunistycznym, krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. Zginął m.in. 13-letni Romek Strzałkowski oraz blisko 100 osób. Nazajutrz premier PRL Józef Cyrankiewicz w przemówieniu radiowym zapowiedział, że każda ręka podniesiona na władzę ludową będzie odrąbywana, co oznaczało zapowiedź krwawego tłumienia jakichkolwiek protestów społeczeństwa. 

Środa
29. Czerwiec
 • Kartka z kalendarza

  1912 – we Lwowie rozpoczął się dwutygodniowy kurs podoficerski Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie.

  1930 – w Krakowie odbył się tzw. Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu organizowany przez opozycyjne do rządów sanacji centrolewicowe ugrupowania polityczne.

  1941 – w Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski (ur. 6 listopada 1860 r.), wybitny kompozytor i pianista, mąż stanu, premier RP w 1919 r., przewodniczący Rady Narodowej – polskiego Parlamentu na Uchodźstwie. 

Czwartek
30. Czerwiec
 • Kartka z kalendarza

  1893 – w Lasach Ponarskich na Wileńszczyźnie odbył się I Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, na którym Józef Piłsudski został wybrany do władz partii, tj. Komitetu Robotniczego (później Centralnego Komitetu Robotniczego).

  1915 – w trwającej do 2 lipca 1915 r. bitwie pod Tarłowem I Brygada Legionów Polskich zdobyła umocnione pozycje rosyjskie blokujące przeprawę przez Wisłę. W walkach wsławił się m.in. 5 Pułk Piechoty, nazywany odtąd „Zuchowatym”, którym dowodził Leon Berbecki.

  1940 – gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” objął dowództwo nad Związkiem Walki Zbrojnej.

  1943 – aresztowanie przez Gestapo w Warszawie dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego ps. „Grota”. Dowództwo nad AK przejął gen. Tadeusz Bór-Komorowski.

  1946 – tzw. referendum ludowe („3 x Tak”) zorganizowane przez komunistów, w celu sprawdzenia poparcia w społeczeństwie. Wobec druzgocącej klęski, komuniści podali opinii publicznej sfałszowane wyniki.

Piątek
01. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1569 – w Lublinie zaprzysiężono unię polsko-litewską (Unia Lubelska), w wyniku której połączono Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo federacyjne, największe w ówczesnej Europie, zwane Rzeczypospolitą Obojga Narodów.

  1920 – wobec zagrożenia nawałą bolszewicką, Sejm powołał Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego.

  1942 – w Nowym Jorku śmiercią tragiczną zmarł gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (ur. 22 lipca 1881 r.), żołnierz I Kompanii Kadrowej, wybitny kawalerzysta, adiutant Józefa Piłsudskiego, dowódca 1 Pułku Szwoleżerów, poeta, jedna z najbarwniejszych postaci okresu międzywojennego, ambasador RP w Rzymie. W 1990 r. jego prochy zostały sprowadzone z USA i spoczęły na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Sobota
02. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1927 – w Wilnie z udziałem najwyższych władz kościelnych, państwowych i wojskowych, odbyła się koronacja koronami papieskimi Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Niedziela
03. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1943 – z inicjatywy byłych ministrów II RP Wacława Jędrzejewicza, Henryka Floyar-Rajchmana i Ignacego Matuszewskiego na Walnym Zgromadzeniu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia w Nowym Jorku powołano Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniom Najnowszej Historii Polski.