Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
06. Grudzień 2021 - 12. Grudzień 2021
Poniedziałek
06. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – Generał-gubernatorzy Hans von Beseler i Karl von Kuk wydali rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu. 25 osobowa Rada miała stanowić zalążek władzy administracyjnej ustanowionej w Królestwie Polskim przez niemieckie i austriackie władze okupacyjne.

  1942 – w Ciepielowie koło Radomia oddział żandarmerii niemieckiej spalił żywcem 34 Polaków ukrywających przed Niemcami obywateli polskich narodowości żydowskiej. 

Wtorek
07. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1925 – Liga Narodów przyznała Polsce prawo posiada strażnicy wojskowej w Wolnym Mieście Gdańsku na Westerplatte.

  1935 – rząd RP podjął uchwałę o ustanowieniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze.

Środa
08. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1912 – we Lwowie Józef Piłsudski wygłosił odczyt poświęcony Powstaniu Listopadowemu. Zakończył go słowami: trudności muszą być przełamywane, o ile się chce być zwycięzcą. Trzeba mieć tę otwartość i szczerość, ażeby od siebie i wszystkich innych wymagać ulepszenia duszy ludzkiej, tak, ażeby była zdatną, jako materiał do zwycięskiej rewolucji. 

  1937 – w Krynicy-Zdroju uruchomioną pierwszą w Polsce kolej linowo-terenową prowadzącą na Górę Parkową.

  1953 – w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze został odprawiony po raz pierwszy Apel Jasnogórski. 

Czwartek
09. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – w Lublinie zainaugurował działalność Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. W II RP KUL należał do jednego z dynamiczniej rozwijających się ośrodków naukowych, wspieranych zarówno przez Kościół, jak i państwo. Kształcił studentów na wydziałach teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. W czasie okupacji niemieckiej był zamknięty, a kadra naukowa poddana licznym represjom. Po wojnie kadrę naukową KUL stanowili m.in. profesorowie wysiedleni z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jednym z  wykładowców był bp. Karol Wojtyła (Jan Paweł II), którego imię KUL nosi od 16 października 2005 r.

  1922 – Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru Gabriela Narutowicza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  1990 – w Polsce odbyła się II tura pierwszych po wojnie wolnych wyborów prezydenckich, które wygrał Lech Wałęsa. Urząd Prezydenta RP sprawowała do 1995 r.  

Piątek
10. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1927 – Marszałek Józef Piłsudski wziął udział w sesji Rady Ligi Narodów w Genewie poświęconej normalizacji stosunków polsko-litewskich. Marszałek Piłsudski zadał premierowi Litwy Augustinasowi Voldemarasowi pytanie, które przeszło do historii dyplomacji: pokój, czy wojna?

Sobota
11. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1922 – przed Zgromadzeniem Narodowym odbyło się zaprzężenie pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

  1948 – władze komunistyczne aresztowały w Zakopanem ostatniego Delegata Rządu RP na Kraj (od czerwca 1945 r.) Jerzego Bronisława Brauna, wybitnego polskiego pisarza i krytyka literackiego, filozofa, instruktora harcerskiego. Podczas tortur w UB wybito mu wszystkie zęby i oko. Braun wyszedł z więzienia w 1956 r. i pozostał do końca życia na emigracji. Był m.in. świeckim ekspertem podczas Soboru Watykańskiego II.

Niedziela
12. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1970 – władze komunistyczne wprowadziły znaczne podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych, co stało się bezpośrednią przyczyną strajków robotniczych na Wybrzeżu.