Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
20. Grudzień 2021 - 26. Grudzień 2021
Poniedziałek
20. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Karpatach oddziały 2. i 3. Pułk Piechoty Legionów dowodzone przez Mariana Żegotę-Januszajtisa oraz przez Komendanta Legionów gen. Kazimierza Trzaskę – Durskiego, rozpoczęły trwające do 14 grudnia 1914 r. krwawe boje pod Ökömezö, Csuszką, Fesyves i Jasieniem. Męstwo Polaków docenił osobiście następca tronu arcyksiążę Karol Franciszek Józef, wizytując oddziały 28 grudnia 1914 r. i dekorując legionistów odznaczeniami wojennymi.

  1919 – w Warszawie powstał Polski Związek Piłki Nożnej, będący jedynym reprezentantem polskiej piłki nożnej w kraju i zagranicą. W 1923 r. PZPN został przyjęty do FIFA, a w 1955 r. do UEFA.

  1922 – Zgromadzenie Narodowe wybrało Stanisława Wojciechowskiego na urząd Prezydenta RP.

  1937 – w Rzymie odsłonięto pomnik i aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Wtorek
21. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został mianowany przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Komendantem Głównym Armii Krajowej. 

  1948 – z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i części Polskiej Partii Socjalistycznej, powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - komunistyczna organizacja partyjna, całkowicie podporządkowana władzom sowieckim, ponosząca odpowiedzialność za system rządów totalitarnych w Polsce panujących do 1989 r.. Pierwszym przywódcą PZPR został Bolesław Bierut, jeden z najbardziej zaufanych  współpracowników Józefa Stalina. 

Środa
22. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – początek walk I Brygady Legionów Polskich przeciwko doborowej dywizji rosyjskiej pod Łowczówkiem koło Tarnowa.

  1930 – na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu polski samolot PZL P-6 uznany został za najlepszy samolot myśliwski.

  1990 – na Zamku Królewskim w Warszawie, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy II Rzeczypospolitej wybranemu w pierwszych od wojny wolnych wyborach powszechnych Lechowi Wałęsie. W przemówieniu Ryszard Kaczorowski powiedział m.in.: prawowite władze polskie poza granicami kraju przestały być uznawane przez obce kancelarie dyplomatyczne, były jednak one akredytowane w sercach polskich w Ojczyźnie i na Emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierności, dla Tej, która nie zginęła, szczególnym blaskiem świecił w blasku narodowej nocy. Przekazując te insygnia wraz z Chorągwią Rzeczypospolitej, która powiewała niegdyś na tym Zamku, upatruję w nich złoty klucz do lepszej przyszłości naszej, ponad wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej. W tym samym dniu przed Zgromadzeniem Narodowym odbyło się zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Czwartek
23. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1884 – w warszawskim dzienniku „Słowo” ukazał się pierwszy odcinek powieści Henryka Sienkiewicza Potop.

  1887 – początek zesłania Józefa Piłsudskiego w Kireńsku nad Leną na Syberii. Po dwóch latach został przeniesiony do Tunki w Górach Sajańskich.

  2005 – w Warszawie odbyło się zaprzysiężenie na urząd Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego (ur. 18 czerwca 1949 r. w Warszawie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem), prawnika, wykładowcy akademickiego, działacza opozycji niepodległościowej, prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-95, ministra sprawiedliwości w latach 2000-2001, prezydenta Warszawy. 

Piątek
24. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – pierwsza wigilia I Brygady Legionów podczas działań wojennych, spędzona w boju pod Łowczówkiem. Walki w okolicach Łowczówka, Łowczowa i Mieszni Szlacheckiej trwały od 22 do 25 grudnia 1914 r. i przyniosły stronie polskiej wielkie straty - poległo 128 legionistów, a blisko 400 odniosło ciężkie rany. Mimo to legioniści dowodzeni przez Kazimierza Sosnkowskiego utrzymali swój odcinek frontu liczący blisko 20 km., odpierając 16 ataków doborowej dywizji rosyjskiej. Jak wspominali uczestnicy, legioniści w okopach łamali się zamiast białym opłatkiem - czarnym chlebem, a za choinkę musiała wystarczyć gałązka świerku wetknięta w lufę Manlichera. Przejmujący był również fakt śpiewania polskich kolęd przez żołnierzy po obu stronach frontu: z jednej strony czynili to walczący u boku Austrii legioniści, z drugiej wcieleni do armii carskiej mieszkańcy Królestwa Polskiego. Ten dramatyzm sytuacji stał się kanwą jednego z aktów sztuki Zygmunta Nowakowskiego Gałązka rozmarynu. W rozkazie do legionistów Józef Piłsudski pisał: stoczyliście (…) bój najkrwawszy i najcięższy z tych, jakieśmy dotąd mieli. Zyskaliście w nim nową sławę i nowy liść wawrzynu wpletliście do wieńca sławy polskiego żołnierza. (…) Jestem dumny, towarzysze broni, że Wami dowodzę.

  1939 – w noc wigilijną z obozu jenieckiego w Kozielsku zostali wywiezieni i zamordowani przez NKWD polscy kapelani wojskowi.

  1946 – w sowieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie został zamordowany gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” (ur. 12 listopada 1898 r.), legionista I Brygady, działacz Związku Strzeleckiego w II RP, współtwórca SZP i ZWZ, więzień NKWD, Szef Sztabu Armii Polskiej w ZSRS, cichociemny, ostatni Komendant Główny Armii Krajowej, podstępnie aresztowany przez Rosjan w marcu 1945 r. i skazany na 10 lata więzienia w Procesie Szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 

Sobota
25. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1915 – oddziały legionowe kwaterujące nad Styrem na Wołyniu odwiedził biskup Władysław Bandurski, jeden z czołowych przedstawicieli Kościoła wspierających ruch niepodległościowy. Podczas polowej Mszy św. powiedział m.in.: Jestem dumny, że w tej uroczystej chwili mogę być z wami i razem zanosić modły do Pana Zastępów. W tej chwili na olbrzymim obszarze ziem, gdziekolwiek płoną ogniska jasnego chrystianizmu odprawiana jest Msza pasterska, celebrowana przez biskupów we wspaniałych katedrach, skąpanych w potoku świateł. (…) Mnie przypadł niemały zaszczyt odprawienia Mszy pasterskiej w obozie polskiego żołnierza, który jak ongiś owi biblijni pasterze na czujnych stoi czatach i czeka wieści weselnej o narodzinach Tego, co dźwignął ludy ku słońcu. (…) Do Was, rycerze odradzającej się Polski, do Was coście najwyższą narodu chlubą, pospieszyłem z niewypowiedzianą serca radością, by z Wami święta spędzić, by tu u Was w obozie polowym ducha skrzepić i swoim z powrotem nowinę zawieść, że nieugięcie stoicie na placówkach kresowych i krwią ofiarną zakreślacie granice polskiej posiadłości.

  1940 – Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. Józef Gawlina skierował do żołnierzy stacjonującej w Egipcie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich list pasterski, w którym napisał m.in. Żołnierz polski tuła się i walczy w kraju, w którym Boże Dziecię miało szukać schronienia przed ówczesnym Hitlerem, okrutnym Herodem. (…) Opłatek mokry od łez, czerwieni się krwią męczonego dziś Narodu polskiego, ale właśnie dlatego jest nam ta okruszyna wigilijnego chleba tym droższa i świętsza. (…) Życzę Wam, abyście trwali w łasce i miłości Jezusowej, abyście zawsze i wszędzie strzegli godności i honoru żołnierza polskiego, abyście z niezłomną wiarą w odrodzenie Niepodległości naszej Ojczyzny spełniali wszystkie obowiązki w służbie dla Boga i Narodu, uprzytamniając sobie codziennie, że być Polakiem to żyć górnie i szlachetnie.

Niedziela
26. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  2007 – we Włoszczowej zmarł płk Józef Teliga (ur. 9 września 1914 r.), szef wywiadu Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jeden z twórców NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, w stanie wojennym twórca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i współpracownik Solidarności Walczącej, współorganizator i komendant pierwszego powojennego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1981 r.