Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
09. Marzec 2020 - 15. Marzec 2020
Poniedziałek
09. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1652 – pierwsze w dziejach Polski zastosowanie prawa liberum veto, zrywającego Sejm przez posła Władysława Sicińskiego.

  1863 – powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego pokonali oddziały rosyjskie w bitwie pod Myszyńcem na Kurpiach.

  1912 – władze rosyjskie złożyły protest na ręce ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier hr. Leopolda Berchtolda w sprawie Józefa Piłsudskiego i działalności jego obozu oraz tolerowania ich przez władze austriackie, stwierdzając, iż jest to działalność niezwykle szkodliwa i zbrodnicza, skierowana wyłącznie przeciwko Rosji.  W odpowiedzi austriacki MSZ napisał m.in. Wymieniony Józef Piłsudski, pisarz, zamieszkały od 1910 r. w Krakowie (…), nie jest notowany niekorzystnie przez CK władze. Ostatnio wygłosił on odczyt teoretyczny o historii powstania 1863 roku. Być może to właśnie przemówienie stanowiło podstawę otrzymanych przez Rząd Cesarski informacji, według których Piłsudski miał głosić potrzebę dokonania aktów gwałtu [wobec Rosji].

  1983 – przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, jednej z założycieli Wolnych Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, której zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej stało się przyczyną strajku w sierpniu 1980 r.   

Wtorek
10. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1863 – gen. Marian Langiewicz został dyktatorem Powstania Styczniowego.

  1896 – Józef Piłsudski przybył do Londynu, gdzie podczas trwającego pięć miesięcy pobytu spotykał się z czołowymi działaczami socjalistycznymi oraz wziął udział w IV Kongresie Międzynarodówki Socjalistycznej. Podczas Kongresu Piłsudski zgłosił projekt uchwały, w której napisał m.in. niepodległość Polski jest żądaniem politycznym, równie koniecznym dla międzynarodowego ruchu robotniczego, jak i dla samego proletariatu.

  1920 – na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP Stanisława Patka, odbyła się w Warszawie konferencja z udziałem ministrów spraw zagranicznych Finlandii, Łotwy i Rumunii, poświęcona wsparciu Polski w prowadzonej wojnie z bolszewicką Rosją.

Środa
11. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1938 – na granicy polsko-litewskiej Litwini, podejmujący próbę przerzutu agentów swego wywiadu, zastrzelili żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisława Serafina. Wydarzenie wywołało masowe demonstracje.

Czwartek
12. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1794  bryg. Antoni Madaliński odmówił Rosjanom rozwiązania I Wielkopolskiej Brygady Narodowej w Ostrołęce i ruszył przeciwko wojskom rosyjskim w kierunku Krakowa. W celu pacyfikacji niepokornego generała, Rosjanie skierowali przeciwko niemu wojska stacjonujące w garnizonie krakowskim, co z kolei umożliwiło gen. Tadeuszowi Kościuszce w wolnym od wojsk okupacyjnych mieście ogłoszenie „Aktu Powstania”. 

  1999 – Polska stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

Piątek
13. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1938 – w Warszawie odbyły się masowe manifestacje poparcia dla rządu RP w kwestii stosunków polsko-litewskich, zaognionych wobec zastrzelenia przez służby graniczne Litwy żołnierza KOP Stanisława Serafina. Młodzież akademicka domagała się od Marszałka Śmigłego-Rydza wszczęcia działań zbrojnych wobec Litwy. 

Sobota
14. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1923 – w Warszawie powstało Polskie Towarzystwo Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi

  1964 – Ogłoszenie „Listu 34”, czyli zainicjowany przez Antoniego Słonimskiego protest części środowisk twórczych wobec prowadzonej przez władze komunistyczne polityki ograniczającej wolność słowa.

Niedziela
15. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1923 – Rada Ambasadorów przyjęła uchwałę uznającą granicę Polski z Litwą, zgodnie z uchwałą Rady Ligii Narodów, a granicę polsko-sowiecką zgodnie z Traktatem Ryskim, co stanowiło ostateczne międzynarodowe usankcjonowanie wschodnich granic Rzeczypospolitej.

  1946 – powołanie Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej zrzeszającego antykomunistyczne stronnictwa (m.in. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, Stronnictwo Narodowe, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz PPS-WRN).

  1947 – z inicjatywy piłsudczyków przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii (m.in. gen. Władysława Bortnowskiego, Bogusława Miedzińskiego, gen. Wacława Stachiewicza i płk Tadeusza Münnicha), powołano w Londynie Instytut Józefa Piłsudskiego.