Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
02. Marzec 2020 - 08. Marzec 2020
Poniedziałek
02. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1913 – w Stawczynie-Basiówce koło Lwowa odbyły się wspólne manewry Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich.

  1948 – ogłoszenie wyroków procesie wytoczonym przez władze komunistyczne przywódcom Narodowych Sił Zbrojnych.

Wtorek
03. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1831 – wojska powstańcze pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego rozbiły wojska rosyjskie w bitwie pod Kurowem.

  1907 – w Wiedniu odbył się I Zjazd PPS-Frakcji Rewolucyjnej kierowanej przez Józefa Piłsudskiego.

  1915 – I Brygada Legionów Polskich została skierowana na front nad rzekę Nidę, gdzie, utrzymując odcinek od Chojn koło Imielnicy do Pawłowic, przez ponad dwa miesiące prowadziła walki pozycyjne. 

  1919 – w Warszawie utworzono Kurię Biskupią Wojsk Polskich, zalążek Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

  1922 – Marszałek Józef Piłsudski przewodniczył grze wojennej w Twierdzy Brzeskiej, w której wzięli udział czołowi dowódcy Wojska Polskiego (m.in. gen. Edward Śmigły-Rydz i gen. Stanisław Haller).

Środa
04. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1789 – wprowadzenie w życie przepisów Konstytucji Stanów Zjednoczonych, pierwszej ustawy zasadniczej na świecie, do której doświadczeń odwołali się twórcy ustawy rządowej z 3 maja 1791 r. (Konstytucja 3 Maja), będącej pierwszą europejską konstytucją.

  1863 – wojska powstańcze pod wodzą gen. Mariana Langiewicza stoczyły bitwę z Rosjanami pod Pieskową Skałą.

  1939 – rozpoczęły się prace Sztabu Głównego Wojska Polskiego nad planem operacyjnym „Zachód” na wypadek wybuchu wojny z Niemcami. 

Czwartek
05. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1916  w krakowskim Pałacu Sztuki na Pl. Szczepańskim zorganizowano Wystawę Sztuki Legionowej, na której zaprezentowano dzieła wybitnych malarzy i rzeźbiarzy (m.in. Wojciecha Kossaka, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Juliana Fałata) poświęcone Legionom Polskim.

  1918 – oddziały Polskiego Korpusu Posiłkowego, które przebiły się przez linię frontu pod Rarańczą, połączyły się z II Korpusem Polskim na Ukrainie.

  1940 – władze Związku Sowieckiego na czele z Józefem Stalinem wydały dekret, na mocy którego, z pogwałceniem umów międzynarodowych, rozpoczęły się masowe zbrodnie ludobójstwa na polskich jeńcach wojennych (oficerach Wojska Polskiego, policjantach, funkcjonariuszach Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Służby Więziennej) internowanych po 17 września 1939 r. Na mocy dekretu rozstrzelano wiosną 1940 r. ponad 22 tysiące jeńców.  

Piątek
06. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1932 – w Wilnie zmarł biskup Władysław Bandurski (ur. 25 maja 1865 r.), przed I wojną światową wikariusz generalny i rektor seminarium duchownego we Lwowie, gorący zwolennik obozu piłsudczykowskiego, kapelan legionowy, odwiedzający na froncie oddziały I Brygady m.in. pod Kostiuchnówką, w latach 1920-22 kapelan sił zbrojnych Litwy Środkowej, od 1922 r. – kapelan Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.

Sobota
07. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w walkach z Ukraińcami pod Torczynem zginął ppłk Leopold Lis-Kula (ur. 11 listopada 1896 r.), jeden z najwybitniejszych oficerów strzeleckich, Legionów Polskich i Wojska Polskiego.

  1945 – NKWD aresztowało komendanta antykomunistycznej organizacji „Nie” gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.

  1949 – z rozkazu władz komunistycznych w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie został zamordowany płk Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” (ur. 24 września 1918 r.), Cichociemny, legendarny dowódca AK, Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie.

Niedziela
08. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, na którym Józef Piłsudski relacjonował m.in. stan wyszkolenia członków ruchu strzeleckiego w Galicji i w środowiskach emigracyjnych.

  1945 – Grupa Szturmowa Szarych Szeregów pod dowództwem Jana Kopałka ps. „Antek” rozbiła więzienie NKWD w Łowiczu.

  1968  na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się studencki protest w obronie relegowanych kilka dni wcześniej studentów – Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Protest został brutalnie spacyfikowany przez oddziały MO i bojówki ORMO, które po raz pierwszy w dziejach złamały autonomię uczelni, wkraczając na jej terytorium. Zajście to dało początek protestom studenckim w całym kraju.