Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 21. Maj 2024
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1771 – konfederaci barscy stoczyli bitwę z wojskami rosyjskimi pod Lanckoroną.

    1920 – Roman Dmowski po powrocie z zagranicy odbył spotkanie z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. Mimo różnicy zdań na temat m.in. polityki wschodniej, Dmowski miał wyrazić się po spotkaniu, że Piłsudski to niewątpliwie wielki człowiek, choć nie mogliśmy w niczym uzgodnić naszych poglądów. Zadeklarował jednocześnie, że „stawia swoją osobę do dyspozycji i gotów jest jak zawsze służyć Polsce”. Z kolei Piłsudski miał stwierdzić, że Dmowski to jedyny polityk, z którym warto dyskutować, choć różnimy się zasadniczo w naszych zapatrywaniach co do przyszłości Polski.

    1921 – rozpoczęły się trwające do 26 maja boje powstańców śląskich o Górę św. Anny.

    1945 – oddziały podziemia antykomunistycznego pod dowództwem por. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” rozbiły więzienie NKWD w Rembertowie, uwalniając działaczy podziemia niepodległościowego.
nr 6 (401) czerwiec

 

kombatant 6

nr 5 (401) Maj

202405