Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Czwartek, 25. Sierpień 2022
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1912 – w Zakopanem pod przewodnictwem Władysława Studnickiego odbyła się dwudniowa konferencja stronnictw niepodległościowych Galicji. Obecni na niej działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji Polskiej podjęli decyzję o utworzeniu Polskiego Skarbu Wojskowego, który miał za zadanie gromadzić fundusze zasilające działania ruchu strzeleckiego. Na czele Skarbu stanął nestor ruchu socjalistycznego Bolesław Limanowski. Józef Piłsudski w swym wystąpieniu na konferencji zauważał gorzko: Polacy chcą niepodległości, ale chcieliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze wydatków i dwie krople krwi.

    1939 – w Londynie podpisano polsko-brytyjski układ o wzajemnej pomocy, na wypadek agresji niemieckiej. W przypadku wojny Wielka Brytania zobowiązała się udzielić Polsce wszelkiej pomocy i poparcia będących w jej mocy.  

    1944 – początek walk II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa o tzw. Linię Gotów na Półwyspie Apenińskim.

    1971 – decyzją władz sowieckich rozpoczęto dewastację Cmentarza Orląt Lwowskich. Na teren Nekropolii obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918-21 wjechały sowieckie czołgi i buldożery, niszcząc groby, katakumby i kolumnadę okalająca cmentarz. Cmentarz odbudowano staraniem Polaków dopiero w 2005 r.
Raport 2016-2023

202306