Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Środa, 10. Sierpień 2022
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1914 – Józef Piłsudski, jako Komendant Główny, wydał odezwę do ludności polskiej, w której stwierdzał: Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie. Kadry polskiej armii wkroczyły na ziemie Królestwa Polskiego… Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan. Z dniem dzisiejszym cały naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni. Słowa Piłsudskiego szeroko kolportowane w Galicji oraz na trasie przemarszu strzelców poprzedzała odezwa fikcyjnego Rządu Narodowego, wzywająca do „skupienia się solidarnie” pod rozkazami Piłsudskiego, jako komendanta polskich sił wojskowych.

    1920 – w Warszawie w Sztabie Generalnym odbyła się narada z udziałem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Szefa Sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz generałów Kazimierza Sosnkowskiego i Maxima Weyganda, na której omówiono szczegóły kontrofensywy znad Wieprza – operacji kluczowej dla pomyślności Bitwy Warszawskiej.   

    1944 – utworzono Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, nad którą dowództwo objął mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”. 
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309