Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – rozbicie armii bolszewickiej pod Białymstokiem przez 1 Dywizję Legionową dowodzoną przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. Odwrót wojsk sowieckich za Niemen.

1939 – ogłoszenie w Polsce mobilizacji powszechnej wobec zbliżającego się konfliktu zbrojnego.