Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1410 – na polach Grunwaldu wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę rozgromiły armię Zakonu Krzyżackiego i sprzymierzonego z nim rycerstwa z Europy Zachodniej. Bitwa była jedną z największych w dziejach średniowiecznej Europy.

1910 – w Krakowie odbyły się uroczystości 500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, połączone z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, a wykonanego przez Antoniego Wiwulskiego.  

1916 – Józef Piłsudski w imieniu Rady Pułkowników wystosował memorandum do władz austriackich domagając się rozszerzenia narodowego charakteru Legionów Polskich poprzez przekształcenie ich w osobny korpus polski, z polską komendą, odznakami, sztandarami.