Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1868 – w ośrodku polskiej emigracji niepodległościowej w Rapperswillu w Szwajcarii w setną rocznicę Konfederacji Barskiej odsłonięto pomnik – kolumnę poświęcony temu zrywowi niepodległościowemu.

1914 – w Krakowie powołano do życia reprezentację polityczną stronnictw galicyjskich – Naczelny Komitet Narodowy, na którego czele stanął początkowo prezydent miasta Juliusz Leo, a następnie Władysław Leopold Jaworski. W skład NKN weszli działacze Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz Centralnego Komitetu Narodowego. Dzięki wsparciu ministra skarbu Austro-Węgier Leona Bilińskiego, NKN uzyskał zgodę cesarza Franciszka Józefa I na utworzenie Legionów Polskich, które miały walczyć przeciwko Rosji u boku CK Armii. Szefostwo Wydziału Wojskowego NKN, istotnego z punktu widzenia funkcjonowania Legionów Polskich, objął Władysław Sikorski. Komitetowi podporządkowany został działający od 1912 r. Polski Skarb Wojskowy.

1919 – wybuchło I Powstanie Śląskie.

1920 – rozpoczęła się zwycięska kontrofensywa wojsk polskich. Uderzenie znad Wieprza w sile pięciu dywizji (Grupa Manewrowa) dowodzonych osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku Mińska Mazowieckiego, Brześcia i Siedlec, spowodowało odwrót bolszewików.

1944 w Powstaniu Warszawskim zginął Tadeusz Gajcy (ur. 8 lutego 1922 r.), młody poeta reprezentujący Pokolenie Kolumbów, jeden z twórców konspiracyjnego pisma literackiego Sztuka i Naród. 

Raport 2016-2023

202306