Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – Marszałek Józef Piłsudski stanął na czele grupy uderzeniowej wojsk polskich skoncentrowanych nad Wieprzem. Gen. Maxim Weygand zapisał: w ciągu trzech dni, które Marszałek spędził wśród wojsk, zelektryzował je; przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Pod żadnym innym dowódcą wojsko polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy.

1991 – podczas pielgrzymki do Polski, Ojciec św. Jan Paweł II złożył hołd cieniom Marszałka Piłsudskiego i modlił się przy jego grobie w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.   

Raport 2016-2023

202306