Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1912 – we Lwowie rozpoczął się dwutygodniowy kurs podoficerski Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie.

1930 – w Krakowie odbył się tzw. Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu organizowany przez opozycyjne do rządów sanacji centrolewicowe ugrupowania polityczne.

1941 – w Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski (ur. 6 listopada 1860 r.), wybitny kompozytor i pianista, mąż stanu, premier RP w 1919 r., przewodniczący Rady Narodowej – polskiego Parlamentu na Uchodźstwie.