Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1792 – w wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja, wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego pokonały Rosjan i sprzymierzone z nimi renegackie wojska targowiczan w bitwie pod Zieleńcami.

1912 – Rada Związku Walki Czynnej podjęła decyzję o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu funkcji Komendanta Głównego ZWC. Szefem Sztabu ZWC został Kazimierz Sosnkowski.

1938 – w Warszawie otworzono nowy gmach Muzeum Narodowego.

1944 – krwawe walki z Niemcami oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Puszczy Solskiej.