Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1904 – kluczowe rozmowy Józefa Piłsudskiego i Tytusa Filipowicza w Tokio z politykami i wojskowymi japońskimi w celu podjęcia współpracy przeciwko Rosji. Piłsudski proponował, aby Japonia udzieliła wsparcia finansowego dla działań rewolucyjnych podejmowanych przez PPS i utworzyła w czasie wojny japońsko-rosyjskiej Legion Polski. W zamian za to PPS zobowiązywała się prowadzić działania wywiadowcze, utrudniać mobilizację w Rosji itp. 

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien