Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1930 – ukazało się pierwsze wydanie czasopisma "Skrzydlata Polska".

1941 – doszło do pogromu w Jedwabnem, w którym życie straciło co najmniej 340 osób.

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309