Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1807 – zawarcie traktatu pokojowego między Francją a Rosją w Tylży, na mocy którego wolą Cesarza Napoleona I zostało ustanowione 22 lipca Księstwo Warszawskie, namiastka odrodzonej Polski.

1944 – wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK, w ramach Operacji „Ostra Brama”, będącej częścią Akcji „Burza”.

Raport 2016-2023

202306