Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1913 – we Lwowie odbył się wielotysięczny Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zorganizowany z okazji 50. rocznicy Powstania Styczniowego.

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309