Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1794 – wybuch Insurekcji Kościuszkowskiej. W opuszczonym przez wojska rosyjskie Krakowie, gen. Tadeusz Kościuszko złożył na Rynku przysięgę narodowi, ogłaszając się Naczelnikiem Powstania i przyrzekając, że władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będzie.

1914 – we Lwowie odbyły się obchody 130. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, które stały się okazją do manifestacji patriotycznej kilku tysięcy członków Związku Strzeleckiego. W przemówieniu wygłoszonym w ratuszu miejskim Józef Piłsudski, wspominając Polaków, którzy zginęli w ostatnich latach w szeregach obcych armii (m.in. w wojnie rosyjsko-japońskiej, czy prusko-francuskiej), stwierdził: czy jeśli już zginąć, to czy nie lepiej ginąć za własną ojczyznę, za sprawę, za wyzwolenie własnego narodu?

1922 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rezolucję o przyłączeniu do Polski Litwy Środkowej.

1924 – po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Kobiet. Obchody zorganizował Centralny Wydział Kobiet Polskiej Partii Socjalistycznej