Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1923 – Rada Ambasadorów przyjęła uchwałę uznającą granicę Polski z Litwą, zgodnie z uchwałą Rady Ligii Narodów, a granicę polsko-sowiecką zgodnie z Traktatem Ryskim, co stanowiło ostateczne międzynarodowe usankcjonowanie wschodnich granic Rzeczypospolitej.

1946 – powołanie Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej zrzeszającego antykomunistyczne stronnictwa (m.in. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, Stronnictwo Narodowe, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz PPS-WRN).

1947 – z inicjatywy piłsudczyków przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii (m.in. gen. Władysława Bortnowskiego, Bogusława Miedzińskiego, gen. Wacława Stachiewicza i płk Tadeusza Münnicha), powołano w Londynie Instytut Józefa Piłsudskiego.