Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1863 – gen. Marian Langiewicz został dyktatorem Powstania Styczniowego.

1896 – Józef Piłsudski przybył do Londynu, gdzie podczas trwającego pięć miesięcy pobytu spotykał się z czołowymi działaczami socjalistycznymi oraz wziął udział w IV Kongresie Międzynarodówki Socjalistycznej. Podczas Kongresu Piłsudski zgłosił projekt uchwały, w której napisał m.in. niepodległość Polski jest żądaniem politycznym, równie koniecznym dla międzynarodowego ruchu robotniczego, jak i dla samego proletariatu.

1920 – na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP Stanisława Patka, odbyła się w Warszawie konferencja z udziałem ministrów spraw zagranicznych Finlandii, Łotwy i Rumunii, poświęcona wsparciu Polski w prowadzonej wojnie z bolszewicką Rosją.