Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1610 – zwycięska bitwa pod Kłuszynem; wojska polskie pod wodzą hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły wojska rosyjskie otwierając sobie drogę na Moskwę.

1943 – w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski (ur. 20 maja 1891 r.), współorganizator Związku Walki Czynnej, szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, wybitny dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, Szef Sztabu Generalnego (1921-22), dwukrotny premier (1922-1923 i od 30 września 1939 r. ), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (od 7 listopada 1939 r.).