Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1922 – nuncjusz apostolski w Polsce, kardynał Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI), który jako jedyny dyplomata zagraniczny nie ewakuował się z Warszawy w czasie najazdu bolszewickiego w sierpniu 1920 r., został odznaczony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym – Orderem Orła Białego. 

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien