Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1918 – w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie mające na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie tej części kraju do odradzającej się Rzeczypospolitej. Bezpośrednim impulsem do wybuchu walk stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, którego powitanie przerodziło się w wielotysięczną manifestację patriotyczną mieszkańców Wielkopolski.

1939 – Niemcy dokonali masowej egzekucji ludności cywilnej w Wawrze koło Warszawy.

1947 – ogłoszono wyroki w procesie pokazowym działaczy III Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz działaczy antykomunistycznego podziemia piłsudczykowskiego (Stronnictwa Niezawisłości Narodowej). Na karę śmierci skazano m.in. płk. Wacława Lipińskiego. 

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309