Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1944 – gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został mianowany przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Komendantem Głównym Armii Krajowej. 

1948 – z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i części Polskiej Partii Socjalistycznej, powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - komunistyczna organizacja partyjna, całkowicie podporządkowana władzom sowieckim, ponosząca odpowiedzialność za system rządów totalitarnych w Polsce panujących do 1989 r.. Pierwszym przywódcą PZPR został Bolesław Bierut, jeden z najbardziej zaufanych  współpracowników Józefa Stalina.