Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1916 – Generał-gubernatorzy Hans von Beseler i Karl von Kuk wydali rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu. 25 osobowa Rada miała stanowić zalążek władzy administracyjnej ustanowionej w Królestwie Polskim przez niemieckie i austriackie władze okupacyjne.

1942 – w Ciepielowie koło Radomia oddział żandarmerii niemieckiej spalił żywcem 34 Polaków ukrywających przed Niemcami obywateli polskich narodowości żydowskiej.