Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1932 – w Moskwie podpisany został polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na mocy którego obie strony zobowiązały się rozstrzygać kwestie sporne wyłącznie na drodze pokojowej. Pakt został zawarty na trzy lata, a w 1934 r. przedłużony do 31 grudnia 1945 r. Pakt został jednostronnie zerwany przez Związek Sowiecki w wyniku agresji na Polskę 17 września 1939 r .

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309