Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1909 – we Lwowie odbyło się zebranie Rady Związku Walki Czynnej, na którym omówiono deklarację ideową ZWC i sprawy organizacyjne. W naradzie uczestniczyli m.in. Kazimierz Sosnkowski, Marian Kukiel i Franciszek Lipiński.

1920 – Polska przegrała plebiscyt terytorialny na Warmii i Mazurach, w wyniku czego ziemie te, zgodnie z postanowieniami międzynarodowymi, zostały włączone do Niemiec.

1989 – „Nieznani sprawcy” zamordowali w Krynicy Morskiej związanego z opozycją antykomunistyczną ks. Sylwestra Zycha.

1943 – „Rzeź Wołyńska”. Oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonały masowych mordów na kilkunastu tysiącach polskich mieszkańców 99 wsi w powiatach kowelskim, włodzimierskim i horochowskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310