Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1914 – we Lwowie grupa stronnictw politycznych o charakterze prawicowym powołała do życia Centralny Komitet Narodowy. W jego skład weszli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Narodowego Związku Chrześcijańsko-Ludowego, Stronnictwo Autonomistów, Lwowskie Stronnictwo Mieszczańskie, Towarzystwo Uczestników Powstania 1863 roku, Stronnictwo Katolicko-Narodowe, a także przedstawiciele Drużyn Bartoszowych i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. CKN wszedł 16 sierpnia 1914 r. w skład Naczelnego Komitetu Narodowego.

1917 – rozpoczęło się formowanie I Korpusu Polskiego w Mińsku Litewskim. Z rozkazu naczelnego dowódcy armii rosyjskiej gen. Ławra Korniłowa dowódcą korpusu mianowano gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

1919 – Sejm RP uchwalił ustawę powołującą do życia Policję Państwową.

1920 – Józef Piłsudski powołał Rząd Obrony Narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa. 

Raport 2016-2023

202306