Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1915 – I i III Brygada Legionów zakończyły trwające od 19 października 1915 r. i okupione ciężkimi stratami boje pod Kamieniuchą, Koszyszczami, Jabłonką i Kuklami nad Styrem. W bitwie pod Kamieniuchą zginął m.in. Tadeusz Żuliński, dotychczasowy Komendant Naczelny Polskiej Organizacji Wojskowej. Zastąpił go wysłany z frontu do Warszawy Tadeusz Kasprzycki.

1918 – nastąpił rozpad Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W Pradze proklamowano powstanie Czechosłowacji, Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy ogłosili niepodległość. W Krakowie niepodległościowe stronnictwa polityczne utworzyły Polską Komisję Likwidacyjną, która przejęła z rąk austriackich administrację w Krakowie i Galicji.