Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1939 – w Warszawie powołano organizację konspiracyjną „Tajna Armia Polska” pod dowództwem mjr. Jana Włodarkiewicza i ppor. Witolda Pileckiego, która z czasem włączyła się w struktury ZWZ-AK.