Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected]


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55, 22 276 77 19.


Uprzejmie informujemy, że ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 17 listopada 2021 r. została przekazana Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu i aktualnie oczekuje na podjęcie uchwały przez Senat.


Zgodnie z ustawą, każda osoba o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 31 grudnia 2021 r. statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3.000 zł., które będzie przyznane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu.


Ustawa określa sposób dokonywania przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego. Został on ustalony odmiennie dla osób pobierających comiesięczne świadczenie pieniężne i dla osób tego świadczenia nie pobierających.


Osobie o potwierdzonym statusie, która pobiera comiesięczne świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany przez tę osobę dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

 

Natomiast sposób wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób nie pobierających comiesięcznego świadczenia pieniężnego ustalono odmiennie dla osób uprawnionych w zależności od tego, czy mieszkają w Polsce, czy za granicą. I tak, jednorazowe świadczenie pieniężne będzie przekazane:

 

1)  osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka w Polsce i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego –
     przekazem pocztowym
na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów
     i Osób Represjonowanych,

 

2)  osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka poza granicami Polski i nie pobiera świadczenia pieniężnego – w państwie
      jej
zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną
     do
jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych prawo do otrzymania comiesięcznego świadczenia pieniężnego przysługuje każdej osobie, która otrzymała potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jest ono przyznawane decyzją Szefa Urzędu bezterminowo, niezależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu. Aktualnie jego wysokość to 460,50 zł miesięcznie.

 

Aby otrzymać comiesięczne świadczenie pieniężne wystarczy wypełnić formularz wniosku, podpisać go i przesłać pocztą na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) albo za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

 

Jeżeli osoba, która dotychczas nie pobierała comiesięcznego świadczenia pieniężnego złoży wniosek o jego przyznanie, wówczas decydując o sposobie jego wypłaty zdecyduje także o sposobie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3.000 zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany dla wypłaty świadczenia comiesięcznego.

 

Zachęcamy do skorzystania z prawa do comiesięcznego, nieopodatkowanego świadczenia pieniężnego.

 

 

 

Kalendarium

Marzec
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pożegnania

Z głębokim smutkiem

 przyjąłem wiadomość o śmierci

 

dr. Adama Marka Sandauera

 

działacza opozycji antykomunistycznej,

urodzonego 17 grudnia 1950 roku w Warszawie.

nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02