Minister Jan Józef Kasprzyk 16 grudnia br. odwiedził swoich podopiecznych z województwa świętokrzyskiego. Spotkania poprzedziła konferencja prasowa podczas, której Szef Urzędu, Wojewoda, a także przedstawiciel instytucji pozarządowych przybliżyli ideę niesienia pomocy kombatantom i działaczom opozycji antykomunistycznej w trudnym czasie pandemii, ale także systematycznych działań mających na celu wsparcie ich w codziennym życiu.

 

- Ten rok jest inny, ale ta sytuacja pandemiczna nie zwalnia nas z miłego obowiązku choćby krótkiego spotkania z bohaterami naszej wolności. Stąd od ubiegłego tygodnia pracownicy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a i ja osobiście odwiedzamy w kolejnych województwach przedstawicieli środowisk kombatanckich, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych zawożąc im świąteczne życzenia – powiedział Minister Jan Józef Kasprzyk.

 

– Wolontariusze pomagają na dużą skalę. Mówimy tu między innymi o rozwożeniu posiłków. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Służba Więzienna, harcerze wspaniale współpracują z nami w tej akcji. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w ten sposób. Liczymy na to, że dalej będziemy mogli liczyć na wsparcie państwa, tak, abyśmy mogli jak najlepiej pomagać bohaterom – powiedział Marcin Kaczorowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Zachowania Pamięci o Armii Krajowej, które przy wsparciu finansowym UdSKiOR realizowało w terenie projekt „Obiad dla Bohatera”.

 

Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że choć spontaniczne i nastawione na konkretny cel akcje są potrzebne i w istotny sposób zaspokajają potrzeby danej chwili, to ważny jest aspekt systematycznego wsparcia:

 

– Tak, jak państwo widzą „Akcja przedświąteczna”, czy „Akcja obiadowa” wskazuje, że jest to akcja. Natomiast staramy się od pięciu lat w sposób systemowy dbać o to, aby ci którzy walczyli o wolną Polskę w jesieni swojego życia czuli opiekę państwa polskiego. Służą temu dwie przyjęte w tym roku ustawy. Jedna adresowana jest do Sybiraków, do tych którzy w latach 1939-1956 zostali wywiezieni przez władze Związku Sowieckiego w głąb nieludzkiej ziemi. Udało się w tym roku przyjąć ustawę, dzięki której Sybiracy otrzymają odszkodowanie za pobyt na Syberii. Żadna kwota nie rekompensuje tego piekła i tragedii, które były udziałem ich życia. Sami jednak przyznają, że wreszcie na jesieni swojego życia mogą otrzymać na tyle duży zastrzyk finansowy, który pozwala im na godne funkcjonowanie.
Druga ustawa adresowana jest do Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Część z tych osób przez to, że działała w strukturach nielegalnych organizacji traciła pracę, była internowana, więziona, była pozbawiona możliwości zatrudnienia. W skutek tego niewypracowała sobie odpowiednich emerytur. Dlatego też ustawa przyjęta w sierpniu tego roku przez parlament, która była projektem rządowym, umożliwia aby każdy Działacz Opozycji Antykomunistycznej miał emeryturę nie niższą niż dwukrotność najniższej emerytury krajowej.

 

Szef UdSKiOR na koniec zaapelował do mediów z prośbą o rozpowszechnianie informacji dotyczących nowych przywilejów, aby jak największa liczba Sybiraków i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej mogła stać się ich beneficjentami.