10 lutego br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski kpt. Barbarze Szurig-Werner ps. „Basia" - Powstańcowi Warszawskiemu z batalionu „Zośka", łączniczce legendarnego Andrzeja Romockiego "Morro".

W poniedziałek, 8 lutego br. w Warszawie pożegnaliśmy śp. ppor. Wandę Zalewską-Zdun ps. „Rawicz” – sanitariuszkę Zgrupowania „Żywiciel” Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego, członkinię NSZZ „Solidarność” i niestrudzoną krzewicielkę pamięci o swoich poległych kolegach.

8 lutego 1951 roku w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie strzałem w tył głowy został zamordowany przez komunistów mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” – legendarny dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, jeden z najwybitniejszych przywódców partyzanckich powojennego podziemia niepodległościowego. Hołd Żołnierzowi Wyklętemu w dniu 70. rocznicy jego śmierci oddał w Warszawie Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Dziś, 7 lutego br., na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w 2. rocznicę śmierci śp. Jana Olszewskiego oddaliśmy hołd premierowi pierwszego po 1945 r. rządu wybranego we w pełni demokratycznych wyborach, harcerzowi Szarych Szeregów i uczestnikowi Powstania Warszawskiego, wybitnemu działaczowi opozycji antykomunistycznej i obrońcy w procesach politycznych w okresie PRL.

4 lutego br., na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. mjr. Leszka Mroczkowskiego – więźnia politycznego okresu stalinowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, członka NSZZ „Solidarność”. Zmarłemu w ostatniej drodze towarzyszyli przedstawiciele władz państwowych, żołnierze Wojska Polskiego, duchowni, a także rodzina, bliscy i przyjaciele.

W poniedziałek, 1 lutego br., upamiętniliśmy dwie zwycięskie akcje polskiego ruchu oporu skierowane przeciwko niemieckiemu okupantowi podczas II wojny światowej – Akcję Bojową „Kutschera” oraz bitwę pod Zaborecznem.

Złożeniem wieńców pod pomnikiem gen. Mariana Langiewicza i Mszą świętą w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana w Wąchocku zakończyły się kilkudniowe obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w województwie świętokrzyskim. W uroczystościach, które odbyły się 24 stycznia 2021 roku, udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

22 stycznia br. obchodziliśmy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego i najdłużej trwającego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Śp. płk Lidia Lwow-Eberle ps. „Ewa” – sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej dowodzonej przez legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, spoczęła 22 stycznia 2021 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą i prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie rodziny i przyjaciele.

8 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczystość pogrzebowa żołnierza Armii Krajowej - ppłk. Edmunda Baranowskieg ps. „Jur" - Powstańca Warszawskiego z batalionów „Miotła" i „Czata 49" zgrupowania „Radosław", działacza konspiracji, wieloletniego wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich.