Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 października 2020 roku zmarł w Chełmie

przeżywszy 104 lata

 

ŚP

mjr Władysław Prystupa

ps. „Jelonek”

 

urodzony 11 września 1916 roku w Penzie na terenie Rosji.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 października 2020 roku zmarł w Zielonkach

 

ŚP

mjr hm. Władysław Zawiślak

ps. „Traugutt”, „Wrzos”

 

urodzony 18 października 1922 roku w Krakowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 24 września 2020 roku zmarł w Białymstoku

 

ŚP

kpt. dr Tadeusz Waśniewski

ps. „Sobieski”


urodzony 25 października 1936 roku w Goniądzu.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 25 sierpnia 2020 roku zmarł w Lidzie

 

ŚP

kpt. Alfons Rodziewicz

ps. „Alik”


urodzony 26 listopada 1925 roku w Żyrmunach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 18 sierpnia 2020 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

mjr Anna Mizikowska

ps. „Grażka"

 

urodzona 1 lutego 1926 roku w Siedlcach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 4 sierpnia 2020 roku zmarł


ŚP
kpt. Jan Prabucki

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 30 lipca 2020 roku zmarł


ŚP
mjr Zbigniew Dłużniewski

urodzony 18 maja 1924 roku w Warszawie.
W kwietniu 1940 roku zesłany
przez NKWD do Kazachstanu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 26 lipca 2020 roku zmarł

 

ŚP
kpt. Marian Czajkowski
    ps. „Dym”   

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 lipca 2020 roku zmarł w Toronto

 

ŚP

płk pil. Marceli Ostrowski


urodzony 30 maja 1920 roku w Antonio Rebouças w Brazylii.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Kazimierza Ludwika Potockiego