Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

26 września br. w Kwaterze Polskiej w Ponarach oddano hołd blisko 20 tysiącom zamordowanych Polaków, w tym  ponad setce młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, którą przed rozstrzelaniem przez wiele miesięcy brutalnie przesłuchiwano w wileńskich więzieniach Gestapo.

W uroczystościach upamiętniających ofiary mordu w Ponarach wzięli udział przedstawiciele władz i instytucji państwowych, w tym delegacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Dyrektorem Gabinetu Szefa Urzędu Wojciechem Lesiakiem i Przewodniczącym Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzią Bogusławem Nizieńskim, władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyłej młodzieży z polskich szkół na Litwie.

 

Tegoroczne uroczystości poświęcone były najmłodszym, polskim ofiarom ponarskich lasów w 80. rocznicę masowych egzekucji na członkach Związku Wolnych Polaków z których większość nie była pełnoletnia.

 

– Jedną z nich był Leonard Kowalewicz, który przekazał przyjacielowi "byliśmy torturowani, lecz nikt nikogo nie zdradził. Bóg to widzi, zachowaliśmy się godnie. Te słowa żywo przypominają słowa "Inki". Takie to było pokolenie i takie jest jego przesłanie dla potomnych, że Dobro prawdziwe nie umiera lecz kiełkuje i wzrasta, a zło kryje się wstydliwie przed światem – napisał minister Jan Józef Kasprzyk w liście odczytanym przez Dyrektora Wojciecha Lesiaka.

 

W trakcie uroczystości szef Gabinetu Ministra wraz z Sędzią Bogusławem Nizieńskim, Synem Wileńskiej Ziemi w imieniu szefa UdSKiOR wręczyli także medale ProPatria najbardziej zasłużonym w kultywowaniu pamięci o bohaterach Wileńszczyzny.

 

Po Apelu Pamięci zgromadzeni wokół Polskiej Kwatery modlili się w intencji Ofiar mordu w Ponarach podczas uroczystej Eucharystii po której złożono wieńce i kwiaty.

Następnie uroczystości przeniosły się do Domu Polskiego w Wilnie, gdzie w trakcie konferencji poświęconej polskim ofiarom ponarskim, szczególnie ze Związku Wolnych Polaków pokazano Ich przejmujące ożywione portrety, a także filmy o motywach i przebiegu egzekucji.


Na zakończenie wybrzmiała patriotyczna nuta w wykonaniu Lecha Makowieckiego.                                                                                              
UdSKiOR był współorganizatorem uroczystości.