Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

23 września br. w ramach obchodów 78. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Stanka SAC „Rudego” hołd bohaterskiemu kapelanowi AK oddali przedstawiciele środowisk kombatanckich, nurtu niepodległościowego oraz społeczności szkolnych. W uroczystości upamiętniającej bohaterską posługę kapelana AK udział wzięli także: szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz kpt. Henryk Edward Piotrowski, uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim.

 

Podczas zrywu niepodległościowego z przełomu lipca i sierpnia 1944 roku bł. ks. Józef Stanek SAC z biało-czerwoną opaską na ramieniu niósł pomoc rannym i umierającym, a w imię wolności Ojczyzny nie zawahał się nawet przelać własnej krwi. Zatrzymany przez SS w charakterze zakładnika został poddany wielu torturom, a następnie – powieszony na własnej stule. W 78. rocznicę tych wydarzeń, w miejscu stracenia – u zbiegu ulic Wilanowskiej i Solec w Warszawie, przy pomniku upamiętniającym bohaterskiego kapelana zgrupowania „Kryska” AK uroczyście złożone zostały kwiaty.

 

Ceremonię tę poprzedziło wręczenie odznaczeń państwowych. Z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka medal „Pro Bono Poloniae” otrzymał kpt. Henryk Edward Piotrowski – jeden ze współtowarzyszy ks. Józefa Stanka ze Zgrupowania "Kryska", który jako ostatni widział go żywego. Natomiast, medalem „Pro Patria” uhonorowana została Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Józefa Stanka w Łapszach Niżnych. Podczas ceremonii dyrektorowi placówki – Mariuszowi Wojtasowi towarzyszyli uczniowie z klas VII i VIII oraz nauczyciele.

 

- Ta rocznica to okazja, by podziękować wszystkim, którzy dbają o pamięć o naszych Bohaterach. Podziękować nauczycielom, wychowawcom i uczniom szkoły z rodzinnej miejscowości bł. ks. Stanka, że niosą w teraźniejszość i przyszłość pamięć o tym wielkim kapłanie i Polaku – zwrócił się do uhonorowanych szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

- Nasza wdzięczność wobec Was - Bohaterowie naszej wolności jest tak samo mocna jak wobec tego, którego dzisiaj czcimy - wobec ks. Józefa Stanka. Bez Was nie byłoby wolnej Polski i niech ta wolna Polska przeniesiona będzie w następne pokolenia! – apelował.

 

Uroczystość z okazji 78. rocznicy śmierci bł. ks. Józefa Stanka SAC zakończyła wspólna modlitwa oraz ceremonia złożenia kwiatów, która w symboliczny sposób oddała chwałę bohaterskiemu kapelanowi AK – męczennikowi II wojny światowej.