Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

26 września br., w 46. rocznicę utworzenia Komitetu Obrony Robotników prezydent RP Andrzej Duda nadał Ordery Orła Białego jego trzem założycielom i działaczom: Mirosławowi Chojeckiemu, Antoniemu Macierewiczowi oraz Piotrowi Naimskiemu. W ceremonii wręczenia najstarszych i najwyższych odznaczeń państwowych uczestniczyli członkowie Kapituły Orła Białego oraz przedstawiciele władz, w tym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.

 

- Jestem dumny, że mogę Panom te odznaczenia wręczyć w 46. rocznicę (...) Mogę przeprosić, że wolna Polska dopiero po ponad 30 latach honoruje Panów tym najwyższym (...) odznaczeniem - bardzo ważnym, bo odznaczeniem, które było zawsze wtedy, kiedy Polska była wolna – zwrócił się do założycieli KOR-u Andrzej Duda.

 

By uhonorować byłych działaczy opozycji antykomunistycznej prezydent skorzystał ze specjalnego uprawnienia ustawowego, a najwyższe odznaczenia państwowe wręczył im z własnej inicjatywy.

 

- Dziękuję za tamten niezwykły czas (...) za wszystko, co wtedy Panowie zrobiliście i przecierpieliście także odbywając wielokrotnie kary więzienia, będąc aresztowanymi, prześladowanymi na różne sposoby (...) Dziękuję za to, że mimo wszelkich cierpień i problemów, które Was wtedy spotkały, nie zeszliście z tej drogi do samego końca, aby Polska tę wolność odzyskała (…) To była ofiara, którą podejmowały całe rodziny (...) Nie byłoby dzisiejszej, wolnej Polski (...) gdyby nie było tamtego bohaterstwa, gdyby nie było tamtej wielkiej odwagi, gdyby nie było tego ryzyka, które Panowie wtedy na siebie wzięliście – podkreślił podczas piątkowej uroczystości w Belwederze.

 

Po nadaniu najwyższych odznaczeń państwowych Orderów Orła Białego głos zabrali także uhonorowani. Wspominając powstanie KOR – jednego z największych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u, Mirosław Chojecki zaznaczył:

 

- W naszym ruchu uczestniczyła ogromna ilość ludzi, którzy (...) zostali w życiu społecznym (...) jako uczestnicy różnych organizacji, partii politycznych itd. (...) Te setki osób, wśród nich i ja, zmienili swoje życie (...) żeby ono było bardziej pożyteczne.

 

- 23 lipca 1977 roku - wtedy zwyciężył KOR. Tego dnia zostali zwolnieni ostatni więźniowie, którzy byli w aresztach i więzieniach od czerwca poprzedniego roku. Tego dnia również i mnie udało się wyjść z Rakowieckiej. Komuniści cofnęli się i to było zwycięstwo – dodał później Piotr Najmski.

 

Poprzedzając słowa podziękowania, Antoni Macierewicz podkreślił, że odznaczenie przyjął „w imieniu tych, którzy walczyli o niepodległość, tak naprawdę w imieniu harcerskiej jedynki z Warszawy”, a dalej mówił:

 

- Dziękuję za ten niezwykły zaszczyt (...) to pokazuje dzisiejszej młodzieży (...) jakie działania należy podejmować (...), gdy jest zagrożona (...) utrzymanie niepodległości jest najważniejszym działaniem, które wszystkich nas musi łączyć.