Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
20 września br. z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych z inicjatywy szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli ostatni weterani, rodziny żołnierzy NSZ, przedstawiciele organizacji kombatanckich, środowisk ofiar represji wojennych i powojennych oraz żołnierze drugiej Konspiracji Niepodległościowej.

W obchodach z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej, które rozpoczęły się w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli także przedstawiciele władz i instytucji państwowych: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, marszałek senior Antoni Macierewicz, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Jan Tarczyński, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Filip Musiał, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec oraz licznie przybyli przedstawiciele władz wojskowych a także młodzież ze szkół mundurowych.
 
Po odegraniu Hymnu RP szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystej ceremonii uhonorował ostatnich weteranów medalami. Nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał Leopold Dmochowski ps. Sęk,  żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego aresztowany i torturowany przez komunistyczną bezpiekę. Medalami Pro Bono Poloniae szef UdSKiOR uhonorował mjr. Maksymiliana Kowalewskiego ps. Junak, dowódcę plutonu w II Okręgu Mazowsze Północ NSZ, więźnia komunistycznej bezpieki i ppor. Józefa Gutowskiego ps. Szpak, żołnierza powojennego podziemia, łącznika oddziału NSZ z Kolna na Podlasiu.
 
–  Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. Walczyli w licznych potyczkach i bitwach z okupanetm niemieckim. Walczyli od 1944 r. z nacierającą od Wschodu Armią Czerwoną, oddziałami NKWD. Chronili również polską ludość przed działalnością band rabunkowych, ale także bardzo silnie zwalczali ekspozyturę Kremla na okupowanych ziemiach polskich, czyli organizacje komunistyczne w istocie swojej chcące podporządkować Polskę Moskwie. Można powiedzieć, że NSZ, że ich przywódcy, ale i żołnierze tej jednej z największych formacji polskiego państwa podziemnego bardzo trafnie zdiagnozowali czym jest zło płynące ze Wschodu i czym jest zło płynące z niemieckiej III Rzeszy. I nie rozróżniali, który z okupantów jest lepszy czy gorszy – podkreślił w przemówieniu Jan Józef Kasprzyk.
 
I dodał: Oni nie podchodzili do sprawy jak wielu ówcześnie myślących, że sojusznik naszych sojuszników jest naszym przyjacielem. Oni od początku wiedzieli, że sowiecka Rosja i jej ekspozytura w okupowanym kraju jest tak samo groźna jak niemiecka III Rzesza. Walczyli więc i z jednym i z drugim okupantem. I dlatego przez lata powojennego komunistycznego zniewolenia żołnierzez NSZ nie tylko byli mordowani, nie tylko byli poddawani różnego rodzaju represjom, ale odsądzani byli od czci i wiary. A wielu, też zaangażowanych w walkę w czasie wojny, ale w walke tylko z Niemcami widziało w nich pewien wyrzut własnego sumienia. Bo oni dobrze zrozumieli czym jest zło nadciągające ze Wschodu. I po dzień dzisiejszy zdarzają się niestety w przestrzeni publicznej głosy odsądzające od czci i wiary żołnierzy NSZ. Przypisywane im są niepopełnione czyny, ale właśnie dlatego, że ci którzy w ten sposób oceniają NSZ nie widzieli tego zagrożenia jakie ze Wschodu płynęło. Wy zaś Żołnierze NSZ traktowaliście komunizm na równi z niemieckim narodowym socjalizmem.
 
Historia przyznała Wam rację – mówił generał Stanisław Maczek na spotkaniu z weteranami NSZ. "Jesteście wyrzutem sumienia i będziecie wrogami na zawsze bo chcieliście Polskę obronić przed czerwoną zarazą". Dziś w 80.rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych oddajemy Wam hołd! –  mówił szef UdSKiOR.

W imieniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek list odczytała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska.Następnie zgromadzeni modlili się za dusze poległych i zmarłych żołnierzy NSZ  po czym oddali Im hołd podczas Apelu Pamięci, który zwieńczyła salwa honorowa. Uroczystości zakończyły się ceremonią złożenia wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defiladą Wojskowej Asysty Honorowej, poddodziału klasy Wojskowej z ZS nr 7 oraz pocztów sztandarowych.
 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był organizatorem uroczystości.