Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Weterani 2. Korpusu Polskiego wraz działaczami opozycji antykomunistycznej we wtorek 17 maja 2022 roku upamiętnili w Piedimonte San Germano poległych w maju 1944 roku towarzyszy broni.

 

W ceremonii przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich udział wziął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders, a także m.in. przedstawicielami Sejmu RP i władz wojskowych, lokalnych władz samorządowych oraz harcerzy ZHR i ZHP.

 

Szef Urzędu podkreślił, że weteranom nigdy nie zabrakło wiary, że wolna Polska zwycięży, i że złu należy się przeciwstawić.

 

- Uczycie nas po dziś dzień, że wolność jest najcenniejszym darem, i że niepodległość należy pielęgnować. Uczycie nas, że zawsze tak jak Wy, trzeba stawać po stronie dobra ze złem. […] Mamy nadzieję, że ta lekcja jest przesłaniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń, które muszą mieć świadomość, że niepodległość, jak mówił ojciec święty Jan Paweł II, jest dana, ale i zadana – powiedział dziękując weteranom Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości głos zabrał również burmistrz Piedimone San Germano Gioacchino Ferdinandi, który zaznaczył, że trudno uwierzyć, że po doświadczeniach II wojny światowej dziś, w 2022 roku, znowu oglądamy sceny wojenne rozgrywające się w Europie.

 

- Konflikt rosyjsko-ukraiński powinien uświadomić nam jeszcze silniej i wyraźniej, jak ogromną wartością jest pokój – dodał.

 

Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o czynie zbrojnym Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami Pro Bono Poloniae Fundację Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego, burmistrza Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandiego, Dorotę Kołakowską i Tomasza Fliszkiewicza. W uznaniu zasług za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej medale Pro Patria otrzymali Alfonso Testa, Anna Teresa Kuliczkowski, Daniel Prochowski Iamurri, Anna Stella Serena Lis, Stella Tarnogroddzka, Anna Francuz, Urszula Mąka, Antoni Mąka i Karolina Dyjas-Fezzi.

 

Apel Poległych na Wzgórzu Pamięci odczytał ppłk. Otton Hulacki, następnie odmówiono modlitwę za zmarłych i poległych żołnierzy, po której nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich.

 

Odegranie przez Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy utworu „Czerwone Maki na Monte Cassino” zakończyło oficjalne uroczystości na Wzgórzu Pamięci.