Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszego rocznika kadetów CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie.

Złożyli je uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego w programie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Uroczystość rozpoczął hymn państwowy z podniesieniem na maszt flagi. Następnie gości powitał dyrektor szkoły Jerzy Soliński i zapowiedział złożenie przez uczniów roty.

Po tej części uroczystości miały miejsce przemówienia.

 

- Byliśmy przed chwilą świadkami złożenia ślubowania przez kadetów, chwili niezwykle ważnej przede wszystkim dla tych, którzy słowa przysięgi wygłosili, ale również dla nas, bo patrząc na Państwa można ze spokojem patrzeć na przyszłość Polski. Są Państwo godnymi następcami tych pokoleń Polaków, którzy w warunkach trudnych, kiedy Polski nie było na mapach świata, ale i w warunkach pokoju budowali wspólnotę wolnej, dumnej, niepodległej Rzeczypospolitej – powiedział obecny na uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defilada w wykonaniu kadetów.