Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

17 grudnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka z Działaczami Opozycji Antykomunistycznej i Osobami Represjonowanymi z Powodów Politycznych

 

Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzia Bogusław Nizieński oraz Przewodniczący Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu Marszałek senior Kornel Morawiecki. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele władz i instytucji państwowych, by podzielić się opłatkiem z działaczami na rzecz przemian demokratycznych w PRL. Byli wśród nich Sekretarz Stanu w KPRP Paweł Szrot, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego J.E. bp Józef Guzdek, Poseł na Sejm RP Ewa Tomaszewska i Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju, uhonorował medalem "Pro Bono Poloniae" kapłanów Solidarności - zasłużonych księży kościoła katolickiego, którzy w czasach PRL-u nie tylko nieśli duchowe wsparcie uciśnionemu przez reżim komunistyczny narodowi, ale też udzielali pomocy represjonowanym i ich rodzinom oraz niejednokrotnie sami w różnorodny sposób angażowali się w działalność antykomunistycznego podziemia.

 

Odznaczeni zostali:
1. ks. prałat Bogdan Bartołd
2. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
3. ks. kanonik Paweł Piotrowski
4. ks. prałat Henryk Zieliński

 

Miałem zaszczyt wręczyć te medale kapłanom, tym którzy związani byli z opozycją antykomunistyczną. To wyraz naszej wdzięczności za to, że byli księża wtedy po stronie wolnego Narodu, że byli drogowskazami jak walczyć o suwerenność – powiedział Minister Kasprzyk.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożył również życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - Abyście mieli ogromną Wiarę w Boga i Polskę. Nadzieję na to,że szczęśliwość Rzeczpospolitej stanie się udziałem nas wszystkich. I wreszcie miłości do Boga i drugiego człowieka. Na tych trzech cnotach musimy budować naszą współczesność i przyszłość.

 

Kolejnym punktem wieczoru był koncert Zespół „Zayazd”, który zaśpiewał pieśni patriotyczne i kolędy. Następnie Jego Ekscelencja ks. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek odprawił modlitwę i pobłogosławił opłatki, zapraszając jednocześnie do łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.