Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

20.06.2018 r.

 20.06.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu

 

wordicon large 20.06.2018 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

 

wordicon large 20.06.2018 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 

 28.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 06.07.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 24.07.2018 r. - informacja o zawarciu umowy