Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11 - 15 marca 2018 roku. 10.01.2018 r.

 10.01.2018 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 10.01.2018 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 12.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 19.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 22.01.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 30.01.2018 r. - informacja o wyborze oferty

 

 05.02.2018 r. - informacja o zawarciu umowy