Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

20.06.2018 r.

 20.06.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu

 

wordicon large 20.06.2018 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

 

wordicon large 20.06.2018 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 

 28.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 06.07.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych. 01.06.2018 r.

 01.06.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 

wordicon large 01.06.2018 r. – formularz oferty (plik edytowalny)

 

wordicon large 01.06.2018 r.– oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 

 05.06.2018 r. – zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 18.06.2018 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11 - 15 marca 2018 roku. 10.01.2018 r.

 10.01.2018 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 10.01.2018 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 12.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 19.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 22.01.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 30.01.2018 r. - informacja o wyborze oferty

 

 05.02.2018 r. - informacja o zawarciu umowy