Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 sierpnia 2017 roku zmarł w Zarzeczu

 

ŚP

ppor. Franciszek Prędki

ps. „Mściciel”


urodzony 31 grudnia 1912 roku w Kielnarowej.

Od stycznia 1940 roku żołnierz Obwodu Rzeszów

Krakowskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej.

Absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych.

Uczestnik Akcji „Burza” na terenie

Rzeszowskiego Obwodu Armii Krajowej.

W latach 1940-1944 organizator i nauczyciel tajnego nauczania
na terenie Rzeszowszczyzny.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych