Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 stycznia 2020 roku zmarł w Legionowie

 

ŚP

mjr Mieczysław Wojciech Chojnacki

ps. „Młodzik”


urodzony 26 marca 1924 roku w Sierpcu.

Od lipca 1941 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej,

a następnie Armii Krajowej w Obwodzie Radzymin.

W maju 1943 roku ukończył kurs podchorążych.

Podczas Akcji „Burza” walczył w składzie

Oddziału Partyzanckiego „Sępa”.

Od sierpnia 1944 do kwietnia 1945 roku pozostawał

w niemieckiej niewoli.

Od grudnia 1945 do października 1946 roku dowódca

sekcji dywersyjnej w Obwodzie „Mewa”

Ruchu Oporu Armii Krajowej.

W marcu 1950 roku aresztowany

przez Informację Wojskową,

następnie skazany na karę śmierci

złagodzoną do 15 lat pozbawienia wolności.

Wyrok odbywał w Rawiczu, Sieradzu,

Wronkach i Strzelcach Opolskich.

W lutym 1960 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Wybitnie zasłużony w dziele upamiętnienia

etosu Armii Krajowej.

 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

Honorowy Obywatel Radzymina.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych