Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 23 grudnia 2019 roku zmarł w Przemyślu

 

ŚP

mjr Jerzy Tomasz Kostiuk


urodzony 14 kwietnia 1923 roku we Lwowie.

W kwietniu 1940 roku zesłany

przez NKWD do Kazachstanu.

Od marca 1942 roku żołnierz 10. Pułku Artylerii Lekkiej

w składzie 10. Dywizji Piechoty

Polskich Sił Zbrojnych formowanych w ZSRR.

Od maja 1942 roku służył w Iranie,

a następnie Iraku, Palestynie oraz Egipcie

w 3. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej

3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej.

Walczył w składzie 2. Korpusu Polskiego

m.in. pod Monte Cassino oraz Ankoną.

21 lipca 1944 roku ciężko ranny.

W lipcu 1945 roku ukończył we Włoszech

Szkołę Podchorążych Artylerii w Materze.

W grudniu 1947 roku powrócił do Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Monte Cassino,

Krzyżem Czynu Bojowego

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych