Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

ks. bp. prof. Bronisława Jana Dembowskiego

ps. „Szary”

 

urodzonego 2 października 1927 roku w Komorowie.

W sierpniu 1943 roku został zaprzysiężony jako żołnierz

Armii Krajowej w Radomskim Obwodzie

Okręgu AK „Jodła”.

Podczas Akcji „Burza” służył

w 72. Pułku Piechoty AK Ziemi Radomskiej.

W okresie stanu wojennego był

członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej.

W latach 1981-1992 wiceprzewodniczący

Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom

Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

Od 1992 roku biskup, a od 2003 roku biskup senior

diecezji włocławskiej.

W 1996 roku zamknął proces informacyjny

błogosławionych 108 męczenników

zamordowanych podczas II wojny światowej.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych