Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 23 sierpnia 2019 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk Zdzisław Picheta


urodzony 17 października 1922 roku w Siedlcach.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej we wrześniu 1939 roku

służył ochotniczo, jako harcerz, w Garnizonie Kołomyja

w plutonie obrony przeciwlotniczej.

17 września ewakuowany do Rumunii,

następnie internowany w obozie w Comişani.

W maju 1940 roku przedostał się na Bliski Wschód.

W czerwcu 1940 roku wstąpił w Syrii do Brygady Strzelców Karpackich.

Od sierpnia 1941 roku uczestnik kampanii libijskiej.

Walczył w obronie Tobruku,

następnie pozostawał na Bliskim Wschodzie.

Od stycznia 1944 do marca 1945 roku służył

w pododdziałach 7. Dywizji Piechoty

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Od kwietnia do lipca 1945 roku instruktor

w Centrum Wyszkolenia Armii

2. Korpusu Polskiego w Materze.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami
polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!


Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych