Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 2 sierpnia 2019 roku zmarł we Wrocławiu

ŚP

Romuald Adam Lazarowicz


urodzony 11 sierpnia 1953 roku we Wrocławiu.

 
 

Od 1979 roku redaktor podziemnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od września 1980 roku działacz dolnośląskich

struktur NSZZ „Solidarność”.

Od grudnia 1981 do maja 1982 roku redaktor naczelny

podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”.

W czerwcu 1982 roku współzałożyciel „Solidarności Walczącej”,

następnie redaktor konspiracyjnych pism tej organizacji

oraz szef Radia „Solidarność Walcząca”.

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz innymi odznaczeniami.

Laureat Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych