Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 17 czerwca 2019 roku zmarł w Prądkach

 

ŚP

gen. bryg. Zbigniew Nowek

 

urodzony 1 lipca 1959 roku w Bydgoszczy.

W czerwcu 1980 roku współzałożyciel gdańskiego

podziemnego wydawnictwa „Alternatywy”.

W latach 1980-1981 przewodniczący

Niezależnego Zrzeszenia Studentów

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W lutym 1981 roku kierował strajkiem
studenckim na toruńskim UMK.

W latach 1998-2001 roku Szef Urzędu Ochrony Państwa.

W latach 2005-2008 Szef Agencji Wywiadu.

Od stycznia do lipca 2010 roku zastępca

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Od grudnia 2017 roku Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej

Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy

Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób

Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Wolności i Solidarności,

Krzyżem Komandorskim Orderu

„Za Zasługi dla Litwy”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych